Regulamin

Ivoclar-Vivadent Polska Sp. z o.o. (zwany dalej „Ivoclar-Vivadent Polska“) utrzymuje tę Stronę internetową (nazywana dalej „Stroną“) w celu przekazywania Państwu informacji, dawania możliwości dokształcania się  i komunikowania się z Państwem. Korzystanie przez Państwa z tej Strony oznacza akceptację następujących warunków, ograniczeń i zastrzeżeń:

 1. Wszystko, co mogą Państwo na tej Stronie zobaczyć i przeczytać jest chronione prawami autorskimi i jest na tym prawie oparte. Korzystanie ze zmienionej  zawartości tej Strony wymaga pisemnej zgody Ivoclar-Vivadent Polska. Ivoclar-Vivadent Polska nie może zagwarantować, że korzystanie z zawartości Strony nie narusza praw stron trzecich, które nie są własnością ani nie wchodzą w skład Ivoclar-Vivadent Polska.

2. Ivoclar-Vivadent Polska podejmuje odpowiednie środki i starania, aby informacje zawarte na tej Stronie podawane były dokładnie i wyczerpująco. Ivoclar-Vivadent Polska nie odpowiada za pomyłki, ani nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pominięcia pewnych danych, dotyczących zawartości tej Strony, za  dokładność, kompletność, aktualność i dostępność wszelkich informacji uzyskanych w wyniku korzystania z Serwisu;

3. Ivoclar-Vivadent Polska, jako wydawca tej Strony nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody, w tym utracone korzyści, wynikające z dostępu do Serwisu. Wszystkie informacje i dane na Stronie nie nakładają żadnych zobowiązań na wydawcę, tzn. treści i dane dostarczane są do Państwa w formie ‘’Tak jak jest”. Ivoclar-Vivadent Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności, za uszkodzenia sprzętu komputerowego lub innych urządzeń, spowodowanych przez wirusy w wyniku wizyty na Stronie lub korzystania z jej treści lub z powodu pobierania danych, plików wideo lub audio;

4. Nieuprawnione korzystanie ze zdjęć, rycin, filmów video itp. pochodzących z tej Strony, może naruszać prawa autorskie, prywatne prawa, jak również regulacje, prawa i wytyczne dotyczące reklamy oraz przekazywania informacji.

5. Stosowane na tej Stronie oznaczenia towarowe, logo i znaki serwisowe są własnością Ivoclar-Vivadent Polska lub specjalnie oznaczonych stron trzecich. Informacji zawartych na tej Stronie nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaku towarowego lub logo. Bezprawne korzystanie z treści tej Strony jest surowo zabronione.  

6. Ivoclar-Vivadent Polska nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na innych stronach internetowych, z którymi można uzyskać połączenie poprzez linki zawarte na tej Stronie. Każde wejście na taką stronę następuje na własne ryzyko użytkownika.

7. Wprowadzanie lub przekazywanie danych o treściach niezgodnych z prawem, zagrażających bezpieczeństwu, zawierających oszczerstwa, zniesławienia, treści obsceniczne, szokujące, buntownicze i podżegające, pornograficzne, poniżające, bądź też materiałów, które wywołują w świetle prawa karnego lub cywilnego określone następstwa cywilno-prawne, lub powodują wykroczenia przeciw prawu, jest zabronione.

8. Zawarte na tej Stronie oprogramowanie podlega innym przepisom i regulacjom prawnym.

9. Strona ta jest na bieżąco uaktualniana i uzupełniana o najnowsze informacje i usługi.

10. Na tej Stronie mogą być Państwo poproszeni o podanie Państwa danych osobowych. Odpowiedzi  na takie zapytania są dobrowolne i decyzja w tej sprawie należy do Państwa. Informujemy iż uzyskane w ten sposób dane będą wykorzystane w celu nawiązania i zagwarantowania indywidualnej obsługi klienta, tzn. aby móc przekazywać Państwu indywidualnie informacje na temat nowych produktów i usług. Przekazane przez Państwa dane będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych.  .

11. Treści zawarte na tej Stronie mogą być pobierane i wykorzystywane do celów niekomercyjnych, oraz do użytku osobistego. Bez specjalnej, pisemnej zgody firmy Ivoclar-Vivadent Polska nie mogą być jednak wykorzystywane do celów publicznych lub komercyjnych. Ta regulacja dotyczy zarówno tekstów, jak i rycin, obrazów, zdjęć, oraz danych audio lub video. 

12. Podane wyżej klauzule są samodzielnie obowiązującymi regułami, dotyczącymi warunków  korzystania ze Strony. Zastępują one wszystkie inne poprzednie umowy i uzgodnienia.