Telio CS

Telio CS C&B

Chemoutwardzalny materiał do koron i mostów tymczasowych

Telio CS Link

Światło i chemoutwardzalny cement tymczasowy o wysokiej translucencji

Telio CS Desensitizer

Płyn zabezpieczający przed nadwrażliwością odsłoniętej zębiny