Materiał do znoszenia nadwrażliwości

Telio Desensitizer

Płyn zabezpieczający przed nadwrażliwością odsłoniętej zębiny

Systemp.desensitizer

Do ochrony przed nadwrażliwością zębiny