Materiały kompozytowe do licowania koron i mostów oraz CAD/CAM

SR Ivocron

Materiał akrylowy służący do licowania koron i mostów