allceramic_produktbild_933x408

Materiały całoceramiczne

IPS e.max System dla Lekarzy

Pełnoceramiczny system do wszystkich wskazań

IPS Empress System dla Lekarzy

Leucytowa ceramika szklana do estetycznej odbudowy pełnoceramicznej

IPS Ivocolor

Uniwersalne farby i glazury

screenversion_app-massive_art

IPS e.max Shade Navigation App

5 steps to find the correct shade and translucency level