Masy wyciskowe

Silikony typu A

Do wykonywania precyzyjnych wycisków dowolną techniką wyciskową

Rejestracja zwarcia

Skanowalne masy silikonowe do rejestracji zwarcia