Adhezyjne cementowanie

Variolink Esthetic

Estetyczny cement kompozytowy

Multilink Automix

Uniwersalny materiał do adhezyjnego cementowania o podwójnym mechanizmie polimeryzacji

Heliosit Orthodontic

Światłoutwardzalny materiał przeznaczony do mocowania zamków ortodontycznych