magnifying glass

SR Ivocron

SR Ivocron jest wysokiej jakości materiałem akrylowym służącym do licowania koron i mostów oraz do wykonywania uzupełnień tymczasowych. Jest dostępny w 20 kolorach wg kolornika Chromascop i charakteryzuje się naturalnym efektem kolorystycznym. 

SR Ivocron jest poparty wieloletnim doświadczeniem klinicznym i może być stosowany przy wielu wskazaniach. Indywidualny dobór metody pracy umożliwia wykonanie naturalnych kompozytowych warstw licujących (technika Hot / Press), a także wykonanie długotrwałych uzupełnień tymczasowych i łączenia zębów akrylowych z płytami protez (metoda polimeryzacji na zimno). 

Połączenie systemu łączącego SR Link i materiału do licowania SR Ivocron firmy Ivoclar Vivadent jest optymalnie dostosowane do trwałości i wysokiej jakości warstwy licującej.

Zalety

  • Wieloletnie doświadczenie kliniczne
  • Trzy różne metody polimeryzacji 
  • Mały, kompaktowy asortyment
  • Uniwersalny zakres wskazań

Wskazania 

Metoda polimeryzacji na zimno

  • Krótko i długoterminowe prace czasowe także na podbudowie z włókna szklanego
  • Jako materiał łączący zęby z płytą protez szkieletowych
  • Naprawy

Metoda na gorąco

  • Licowanie koron i mostów

Metoda puszkowania

  • Licowanie koron i mostów

 

magnifying glass

Znajdź własną drogę z Cementation Navigation System

Cementation Navigation System, popularna aplikacja multimedialna firmy Ivoclar Vivadent oferuje dentystom praktyczną orientację i wskazówki w doborze najlepszego materiału do cementowania w każdym przypadku.
               www.cementation-navigation.com