Telio CAD

Telio CAD Abutment Solutions

Tymczasowe korony na łączniku hybrydowym wspartym na implantach

Telio CAD

Teilo CAD - bloki akrylowe do wycinania tymczasowych koron i mostów