Ryzyko próchnicy

Nowoczesne testy biologiczne, w połączeniu z badaniem pacjenta, pozwalają na określenie ryzyka próchnicy na długo przed pojawieniem się nieodwracalnego uszkodzenia tkanek zęba. W oparciu o przeprowadzone badania można zalecić odpowiednie środki zpobiegawcze lub leczenie.

Plaque Test

Uwidocznienie płytki nazębnej