Jak nas znaleźć

magnifying glass

Ivoclar-Vivadent Polska Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 78
00-175 Warszawa

tel. +48 22 635 54 96
email: info@ivoclarvivadent.com.pl

Nr Konta: mBank S.A. Oddział Warszawa
88 1140 1010 0000 2931 9000 1001

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS rejestru przedsiębiorców

KRS 00000187540

NIP: 526-00-30-414

Wysokość kapitału zakładowego: 2 170 000,0 zł