Dystrybutorzy

Firma Ivoclar Vivadent prowadzi sprzedaż swoich produktów w ponad 130 krajach na świecie. Typ działań marketingowych prowadzonych w różnych krajach zależy od regionu, wielkości rynku i warunków rynkowych.

W niektórych krajach działania te prowadzone są przez spółki zależne lub niezależnych importerów na zasadach hurtowych. W pozostałych przypadkach, firma prowadzi bezpośrednią sprzedaż skierowaną do odbiorców indywidualnych.

backback
Reset

Ivoclar Vivadent Dystrybutorzy

Service+ Dystrybutorzy

  • No Distributor found
  •