Firma

Firma

Potwierdzony sukces w przeszłości - Innowacyjne pomysły na przyszłość

Pasja - Wizja - Innowacja

Filozofia firmy Ivoclar Vivadent

Organizacja

Rada Nadzorcza i Zarząd firmy Ivoclar Vivadent AG

Struktura grupy

Siedziba główna i oddziały Ivoclar Vivadent