IPS e.max Press System - kurs wprowadzający

Data i miejsce

02.12.2021 - 02.12.2021

ICDE Ivoclar-Vivadent Polska Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 78
00-175 Warszawa
Polska

Opłaty

Koszt uczestnictwa w kursie 2000 zł.
Przy zakupie zestawu IPS e.max Ceram Basic Kit lub IPS e.max Press Basic Kit koszt kursu 1000 zł

Język

polski

Zarejestruj się

Licówki, korony pełnoceramiczne, odbudowa warstwowa i charakteryzacja powierzchni jako współczesne metody w rekonstrukcji koron zębów.

Kurs przeznaczony dla techników dentystycznych rozpoczynających wykonywanie uzupełnień pełnoceramicznych metodą tłoczenia przy użyciu systemu IPS e.max Press.

Program kursu obejmuje wykonanie uzupełnień stałych pełnoceramicznych metodami:
  1. Odbudowy warstwowej przy pomocy mas do charakteryzacji indywidualnej z zestawu IPS e.max Ceram Impulse
  2. Odbudowy częściowej (cut-back) wykorzystując nieograniczone możliwości charakteryzacji wewnętrznej w bardzo cienkich warstwach.
  3. Charakteryzacji techniką malowania powierzchni przy pomocy farb translucentnych charakteryzujących się wysokim stopniem przezierności IPS Ivocolor.
  4. Zostanie zaprezentowany procesu tłoczenia z omówieniem obowiązujących zasad postępowania przy tłoczeniu materiałów ceramicznych z zestawu IPS e.max Press oraz IPS e.max Press Multi.
W trakcie kursu uczestnicy będą wykonywali:
  • Koronę na siekacz przyśrodkowy – metodą odbudowy warstwowej strefy przedsionkowej przetłoczonej struktury.
  • Cienką licówkę typu „thin” – wykończenie przetłoczonej struktury metodą malowania przy wykorzystaniu farb z systemu Ivoclor.
  • Licówkę tradycyjną – wykończenie przetłoczonej struktury metodą cut-back (częściową) przy wykorzystaniu mas ceramicznych z IPS e.max Ceram.
  • Koronę trójwarstwową Multi – wykończenie przetłoczonej struktury wielowarstwowej metodą malowania przy pomocy Ivocolor.
Ważne!
Kurs IPS e.max system ma na celu praktyczne zapoznanie uczestników z pełnym asortymentem IPS e.max System oraz zaprezentowanie i przećwiczenie prawidłowego stosowania materiałów wchodzących w jego skład. Celem kursu nie jest ćwiczenie umiejętności lub specjalnych technik wykonawczych.

Czas trwania kursu - 2 dni godz. 9.00-17.00
Maksymalna ilość uczestników w grupie – 10 osób


Kurs indywidualny – koszt 3500 zł – termin ustalany z klientem.