Ivoclar Vivadent
Polska

Search

Fakty i liczby

Ivoclar Vivadent: wzrost w walutach lokalnych

Firma Ivoclar Vivadent zakończyła rok 2015  z globalnym przychodem ze sprzedaży w wysokości 759 mln CHF. W walucie lokalnej wzrost wyniósł 5,9% w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast przychody wyrażone we frankach szwajcarskich spadły odpowiednio o 0,3%, czego przyczyną jest silna aprecjacja waluty szwajcarskiej.

Rok obrotowy charakteryzował się intensywnym wzrostem w walucie lokalnej we wszystkich regionach świata. W Ameryce Północnej firma Ivoclar Vivadent osiągnęła wzrost sprzedaży o 6%, podczas gdy w Europie zwiększyła wyniki o 3,9%. Znaczny wzrost sprzedaży odnotowano również na rynkach rozwijających się: Azja / Pacyfik (+ 7,5%), Ameryka Łacińska (+ 8,8%), Wschód i Afryka (+ 14,9%). We frankach szwajcarskich, przychody spółki spadły nieznacznie o 2 mln CHF, do poziomu 759 milionów CHF.